Karaca OSGB
tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 

İş Güvenliği Uzmanı Tanımı: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilmiş “İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip kimselerdir.

Tehlike sınıfına göre A, B ve C olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişiler; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişiler; Az Tehlikeli, Tehlikeli

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişiler; Az Tehlikeli

Sınıflara sahip işyerlerine hizmet vermektedirler.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

20/06/2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli (ağır ve tehlikeli) sınıfta bulunan işyerleri ile sayısı 50 (elli) ve üstü çalışanı bulunduran az tehlikeli işyerlerine İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile birlikte İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Çalışanların işyerinden veya kendinden kaynaklı, güvenliğini tehlikeye düşürecek riskleri yok etmek/minimize etmek yani iş kazalarını en aza indirmek için İş Güvenliği Uzmanları çalışmalar düzenleyerek faaliyetlerini rapor halinde işverene tebliğ eder.

Günümüzde iş kazalarında görülen istatistiki veriler ışığında iş güvenliği uzmanlarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemiz maalesef iş kazalarında Dünya‘ da 3., Avrupa’ da 1. sıradadır.

Karaca Osgb olarak; bu hizmetleri sunmak üzere Bakanlıktan yetkilendirildik.

01/01/2016 Tarihinde itibarı ile “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE” belirtilen tehlike sınıflarına göre işyeri hekimlerinin çalışma süreleri:

  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Karaca Osgb olarak;

*İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerinizle ilgili olan bütün altyapıyı hazırlayıp yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlıyoruz.

*Sadece kanununla ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmeyi yeterli görmüyor, bunu sistemsel hale getirerek sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

*Çalışanlar ile işverenler arasında bir bağ kuruyoruz; çalışanları işveren gözünden, işverenleri de çalışanların gözünden bir bakış açısıyla sürece ortak ediyoruz.

*İş güvenliği uzmanlarımızı sektörünüze özel olarak seçip görevlendiriyoruz.

*Yaptığımız ve yapacağımız bütün işleri şeffaflık ilkesiyle bir rapor halinde işverene sunup kaydını oluşturuyoruz.

*Yenilikçi ve sistemsel bir yaklaşımla firmanıza katma değer kazandırıyoruz. Sadece iş sağlığı ve güvenliği alanında değil diğer süreçlerinizde de yanınızda oluyoruz.

*Çözüm ortaklarımızla birlikte güçlü bir yapıda sizlere tek elden çözüm anlayışıyla hizmet veriyoruz.

*İşimizi ciddiye alıyor güvenliğinizi önemsiyoruz.

Karaca Osgb olarak hizmetinizdeyiz. İletişim için tıklayınız.