Karaca OSGB
tr

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve çalışmaların yapılmasını sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede işyerlerinde bulundurulan ve kullandırılan maddelerin ve ortamın koşullarından çalışanları korumakla mükelleftir.

 

Ayrıca; 20.08.2013 Tarihli ve 28741 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan veya kullanılan maddelerin ve çalışma ortamının tehlikelerinden çalışanları korumakla yükümlüdür.

 

Ortam Ölçümleri

·       Aydınlatma Ölçümü (COHSR 928-11PG-039 std.)

·       Gaz Ölçümü (JIS K 0804 std.)

·       Ortam Gürültüsü Ölçümü (TS EN ISO 11202 Std.)

·       Kişisel Gürültü Ölçümü (TS 2607 ISO 1999 std.)

·       Titreşim Ölçümü (TS ISO 2631-1, TS EN 1032 +A1, TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 std.)

·       Termal Konfor Ölçümü (TS EN 27243, TS EN 7730 std.)

·       Toz Ölçümü Gravimetrik (TS 2361, MDHS 14/3 std.)

·       Toz Ölçümü Optik Yansıma (CEN/TR 16013-3 std.)

·       Termal Kamera İle Ölçümler Çalışma ortam sıcaklığının (-10 C) – (+50 C) (14 F – 122 F) ve bağıl neminin %10 – %95 yoğuşmasız değerleri arasında olması gerekmektedir.

·       Elektrikli Ev Aletleri Taşınabilir Cihaz Testi (PAT TEST) Bu test kullanıcıların sağlığı ve zarar görmemesi için yapılmaktadır. Sürekli güvenliği sağlamak için düzenli aralıklarla test önerilir.

 Bütün bunlar gözetildiğinde BURSA’ da bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği firması KARACA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ÇEVRE VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak; firmalarımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için İSGÜM onaylı çözüm ortaklarımızla bu hizmeti vermekteyiz.

İşyeri ortam ölçümleri belirli periyotlarla ve işyerinde karşılaşılacak sorunlar gözetilerek iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin önerisine istinaden yaptırılır. Kayıtlar arşivlenir ve istenilmesi halinde gerekli makam ve yetkili kişilere sunulur.