Karaca OSGB
tr

Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işverenler, nereden alınır, veren yerler, osgb işyerinde çalışan personellerin çalışma ortamı içerisinde maruz kalabilecekleri sağlık risklerini gözeterek gözetime tabi tutmaları gerekmektedir.

İşin ve ortamın riskine özel olarak çalışanlar fiziki ve sözlü olarak sağlık muayenesinden geçirildikten sonra işe başlarlar. Örneğin; tansiyon rahatsızlığı bulunan birinin yüksekte çalışması tehlikelidir. Bu ve buna benzer örneklerdeki gibi çalışanların işe uygunluğu önemli ve ilksel bir durumdur.

Ayrıca işyerinde ortam ve işten kaynaklı risklerden dolayı maruz kalınabilecek sağlık sorunlarına ilişkin, çalışanlar periyodik olarak sağlık kontrole tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu periyodik dönem hekimin uygunluğuna göre değişmekte ancak azami olarak yönetmelikte belirtilen süreler şunlardır:

  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 5 yılda bir kez,
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 3 yılda bir kez,
  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için yılda bir kez,

Ayrıca işe girişlerde, iş değişikliğinde ve iş kazası/meslek hastalığı sonrasında işe dönüşlerde bu sağlık raporları tekrarlanmalıdır.

Bursa sağlık raporu nereden alınır?

İşe yeni başlayacak çalışanlar için işverenler tarafından talep edilen sağlık raporu işyeri hekimi tarafından hizmet alınan OSGB tarafından verilmektedir.

İşe giriş raporunda bulunan tahliller yapılacak işe göre değişkenlik göstermektedir. Tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra işyerine atanan işyeri hekimi tarafından değerlendirilip rapor oluşturulur.

İşe giriş sağlık raporu talepleriniz için Bursa’ de bulunan firmamızı arayabilirsiniz. Raporunuzu doğru bir şekilde almanızı sağlayarak çalışanlarınızın ileride doğacak sorumluluklarına ve risklerine karşı sizi korumuş oluruz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporları, işveren / çalışan / stajyer / işyeri hekimi tarafından işe girmeden önce talep edilir. İlgili firmanın bağlı olduğu ortak sağlık ve güvenlik birimi OSGB talebi değerlendirip firmanın işyeri hekimi tarafından işin niteliğine göre çalışanın fiziki ve sözlü muayenesi sağlanır. Tetkikler bakanlığın yetki verdiği laboratuvardan gelir ve işyeri hekimi tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucunda işe uygunluğu veya uygunsuzluğu tespit edilen personelin raporuna not düşülür.

Bursa sağlık raporu nereden alınır

Bursa sağlık raporu firmamız tarafından tedarik edilebilmektedir.

iletişim için tıklayınız.

İŞYERİ HEKİMİ (SAĞLIK) HİZMETLERİ 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri ile birlikte, çalışan sayısı 50 (elli) ve üzeri olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hizmettir.

Zaruri olarak bulunmasının yanı sıra yukarıdaki kümede yer almayan işyerleri için de işyeri hekimleri oldukça faydalı bir hale gelmiştir.

Çalışanların mesleklerine bağlı olarak zamanla mesleği ile direkt veya dolaylı olarak çeşitli nedenlerden ötürü hastalığa yakalanması ve bu durumun dünya genelinde yaygınlaşması bu mesleğin ve hizmetin gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde ise; yasal olarak gerekli yükümlülüklerin yanı sıra işverenler tarafından oldukça faydalı alanlarda da yararlanılmaktadır. Çalışanların hastaneye olan bağlılıkları azalmış olup adeta sağlık danışmanı niteliğindedir.

KARACA OSGB olarak firmamız hekimlerimizi yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra firmalarımızın kurumsal sağlık danışmanlığını yapıyor, çalışanların sağlık nedeniyle oluşacak iş gücü kaybını minimize ediyoruz.