Karaca OSGB
tr

PERİYODİK KONTROL VE RAPORU

PERİYODİK KONTROL VE RAPORU

PERİYODİK KONTROL VE RAPORU

30.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve çalışmaların yapılmasını sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede işyerlerinde bulundurulan ve kullandırılan maddelerin ve ortamın koşullarından çalışanları korumakla mükelleftir.

Ayrıca 25.04.2013 Tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik” gereği 7. Maddesine göre kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve raporlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

01.10.2017 Tarih ve 30197 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” gereği ise bu kontrolleri yapacak yetkili personelin EKİPNET e üye olmaları gerekmektedir.

Başlıca Periyodik Kontrol Ekipman Listesi:

 

Basınçlı kap ve tesisatlar

Buhar kazanları                                                                     Hava Tankları (Kompresör)

Kalorifer kazanları                                                                Manifoldlu asetilen tüp demetleri

Taşınabilir gaz tüpleri                                                                      Manifoldlu tüp demetleri

 

 Kaldırma ve iletme ekipmanları

Kaldırma ve/veya iletme araçları                                         Yapı İskeleleri

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant                                     forklift, transpalet, lift. Vb.

 

Tesisatlar

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner                Havalandırma ve Klima Tesisatı

Akümülatör, Transformatör                                                 Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı