Karaca OSGB
tr

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Uluslararası anlaşma olan ADR anlaşmasına Ülkemiz, 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur. Bu anlaşmanın konusu; Tehlikeli maddelerin karayollarında güvenli bir şekilde taşınması için gerekli kuralları içerir.

Ülkemizde 24.04.2019 Tarihli ve 30754 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” bu anlaşmayı özerk olarak bir yönetmelikte düzenlemiştir.

Bu anlaşmanın ve yönetmeliği amacı, kamuya açık olan karayolları ile yapılacak olan tehlikeli madde taşımacılığını insan, hayvan ve çevre sağlığını gözeterek daha güvenli bir halde taşınmasını anlatır.

Anlaşma ve yönetmelikle beraber bu taşıma işlemlerini yapan, alan, boşaltan herkesin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu vardır.

Bu zorunluluktan dolayı müşterilerimizin TMGD hizmetini KARACA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ÇEVRE VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak çözüm ortaklarımızla ve kendi ilkemizle yerine getirmekteyiz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma Zorunluluğu 

Yönetmeliğin 2. Maddesinde kimlerin teklikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) bulundurması gerektiği açıkça ifade edilmektedir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

  1. a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; gönderenleri, alıcıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, taşımacıları ve boşaltanları,
  2. b) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; taşıt, ambalaj ve yük taşıma birimlerinin tip onay sertifikalandırılmaları ile söz konusu taşıma birimlerinin ilk, ara, periyodik ve istisnai test ve muayenelerini,
  3. c) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerine yönelik eğitim ve denetimleri,

ç) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde taşımalarını,

  1. d) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,
  2. e) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına; üçüncü şahıslar tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

  1. a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
  2. b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait resmi taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.

 

Teklikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.